Accessibility tools

Korkea rakentaminen yleistyy Suomessa. Etenkin pääkaupunkiseudulla tornitaloja rakennetaan yhä enemmän ja 16-kerroksisista asuintaloista on tulossa arkipäivää. Helsingin Kalasataman tornitalot yltävät jo reilusti yli 100 metrin korkeudelle. Korkea rakentaminen tuo kuitenkin haasteita ja vaatimuksia rakennustyömaan paloturvallisuudelle. Miten paloturvallisuudesta voisi huolehtia helposti rakentaessa korkeaa rakennusta?  

Paloturvallisuuden tärkeys työmaalla 

Pohjustetaampa ensin, miksi paloturvallisuuteen tulee suhtautua vakavasti. Rakennustyömaalla riski palon syttymiseen on moninkertainen valmiiseen rakennukseen verrattuna. Paloturvallisuuden tärkeys korostuu korkeassa rakentamisessa.  

Miksi paloturvallisuuteen on niin tärkeää panostaa työmaalla? 

  • Tulipalo tai räjähdys leviää nopeasti laajalle rakennustyömaalla verrattuna valmiiseen rakennukseen 
  • Automaattiset sammutusjärjestelmät eivät ole vielä työmaalla käytössä  
  • Työntekijöiden määrä työmaalla on suuri  
  • Työmaa on vaativa ja yllättävä ympäristö pelastajille 
  • Korkeasta rakennuksesta pelastautuminen on haastavampaa 

Tulipalon sattuessa rakennustyömaalla työntekijöiden turvallisuus vaarantuu. Tulipalo aiheuttaa myös merkittäviä taloudellisia haittoja.  

Viranomaisten määräykset paloturvallisuudesta korkeassa rakentamisessa 

Korkeaa rakentamista säätelee monenlaiset lait ja asetukset. Käytännössä korkean rakentamisen määräykset astuvat voimaan kun rakennus on kohonnut 12 kerrosta ja ulkokuori on ummessa. 

Viranomainen vaatii, että korkeasta rakentamisesta tehdään paloturvallisuussuunnitelmat. Lain mukaan pelastussuunnitelma tulee tehdä kohteelle joka on poistumis– ja pelastusturvallisuutensa puolesta tavallista vaativampi, tai jossa mahdollinen onnettomuus voisi aiheuttaa suuret omaisuus- tai henkilövahingot. Myös  Myös Helsingin kaupunki on tehnyt ohjekortiston korkealle rakentamiselle. Ohjekortistosta löytyy myös ohjeet paloturvallisuudelle.

Ohjekortiston lisäksi Helsingin kaupungin pelastuslaitos on julkaissut paloturvallisuusohjeen rakennustyömaille, joiden korkeus on yli 12 kerrosta.  

Korkean rakentamisen työmaalle on laadittava paloturvallisuuden riskianalyysi. Tämän tulee kattaa rakenteellisen paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutusvaiheen.  

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta määrää, että päätoteuttajalla on oltava tiedot kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Tämä on tärkeää, jotta kaikki henkilöt saadaan evakuoitua työmaalta onnettomuustilanteessa. Jos määrä ei ole selvillä, esimerkiksi kuulosuojaimia käyttävät työntekijät eivät välttämättä huomaa hälytysääniä, tai joku voi jäädä loukkuun kenenkään tietämättä. Työntekijöitä tulee varoittaa tulipalosta siten, että hälytys havaitaan tehokkaasti vaara-alueilla ja nähdään ketä hälytys koskee. Yli 12-kerroksista rakennusta rakentaessa paloturvallisuus vaatii siis reaaliaikaista tietoa henkilöistä rakennuksessa ja eri kerroksissa.  

KaltioT Smart Trackerin henkilöpaikannus ratkaisee paloturvallisuuden haasteita työmaalla  

Kaltio Technologies ratkaisee yhteistyössä Ramirentin kanssa paloturvallisuuteen liittyvät haasteet korkeita rakennuksia rakentaessa. Paikantamalla henkilöitä Smart Trackerin avulla nähdään tarkasti montako henkilöä työmaalla on ja missä he työskentelevät. Mahdollisuutena on ottaa käyttöön myös ympäristön olosuhdeseuranta. Smart Tracker hyödyntää bluetoothia ja jo olemassa olevaa kalustoa.  Paikannusratkaisu koostuu seuraavista asioista: 

  • Työntekijöiden kypäröihin kiinnitettävät ble-tagit 
  • Rakennuksen kerroksiin tulevat skannerit  
  • Joka kolmanteen kerrokseen tuleva gateway  
  • Sosiaalitilaan/toimistoon tuleva skanneri ja gateway  
Kuva henkilöpaikannuksen systeemin toiminnasta rakennustyömaalla.
Henkilöpaikannus korkean rakennuksen työmaalla pitää huolta työmaan paloturvallisuudesta.

Työmaa voi katsoa henkilöiden sijainnin rakennuksessa ja kerroksissa kätevästi verkosta, omalla puhelimella tai tietokoneella. Alla näet miltä tämä näkymä näyttää. 

Smart Tracker näkymä korkean rakennuksen paloturvallisuuden henkilöpaikannuksessa.
Smart Trackerin avulla henkilöiden sijaintia korkean rakennuksen työmaalla voi seurata verkossa.

Käytännössä KaltioT tai Ramirent asentaa järjestelmän ja käy vaihtamassa skannereiden patterit 1-2 kertaa työmaan aikana​. Työmaan vastuulla on vain jakaa ble-tagit työntekijöille ja hoitaa sähkönsyöttö gatewaylle, sekä palauttaa skannerit ja gatewayt työmaan loputtua.  

Smart Tracker käytössä korkean rakentamisen edelläkävijöillä Suomessa 

KaltioT Smart Tracker toimii jo apuna useammalla työmaalla pääkaupunkiseudulla.  

Helsingin Kalasataman REDI on Suomen korkean rakentamisen edelläkävijöitä. Me Kaltiolla autoimme pitämään Kauppakeskus REDI:n rakennustyömaalla kaluston ja laitteet tallessa, jolloin työmaalla säästettiin työaikaa. Lue täältä lisää Smart Trackerin käytöstä REDI:n kauppakeskuksen rakentamisessa.

 

Kiinnostuitko Smart Trackerin käytöstä työmaalla? Ota yhteyttä tästä, autamme mielellämme.