Accessibility tools

Henkilö työntämässä Postin maxijakelukärryä kesällä.
Sähköavusteisella maxijakelukärryllä jaetaan postia kaupunkikeskustoissa.

Posti halusi käyttää investointinsa maxijakelukärryihin mahdollisimman tehokkaasti. Kaltion kehittämän Smart Trackerin avulla kärryjen käyttöastetta ja sijaintia pystytään seuraamaan Postin omien älylaitteiden avulla. Kärryt pysyvät tehokkaassa käytössä ja niitä on toimipisteissä tarvittava määrä.

Posti halusi maxijakelukärryt tehokkaaseen käyttöön 

Posti otti käyttöön 2015 alkaen uudet, isommat jakelukärryt. Maxijakelukärry on moottoriavusteinen kärry sanomalehtien ja postin jakamiseen kaupunkien keskustoissa. Postilla on käytössään yli 400 maxijakelukärryä eri toimipisteissä Suomessa. Kärryt ovat yhteiskäytössä varhaisjakelun ja päiväjakelun jakajien kesken ja niitä siirretään toimipisteestä toiseen tarpeen mukaan.  

Uudet sähköavusteiset maxikärryt olivat kustannuksiltaan suurempia verrattuna aiempiin, kevyempiin kärryihin. Tämän vuoksi hankitut kärryt tuli saada käyttöön taloudellisesti tehokkaasti. Käytön tehostamiseksi ja optimoimiseksi Postille tuli tarve saada tietoa kärryjen käyttöasteesta, sijainnista ja toimipaikasta sekä reitistä.  

Mikä maxijakelukärry?  

Maxijakelukärry tai “maxikärry” on moottoriavusteinen kärry postin ja sanomalehtien jakamiseen tiheään asutuissa kaupunkikeskustoissa, joissa jalkakäytävä on ainoa toimiva jakelun etenemisväylä jaettaessa kevyttä tavaraa, kuten lehtiä. Kärry on suurempi ja painavampi verrattuna moottoroimattomiin, tilavuudeltaan pienempiin aikaisempiin jakelukärryihin. Maxijakelukärryyn mahtuu jopa 120 kilogrammaa kuormaa ja akku riittää 10-20 kilometriä akun koosta riippuen. Kärry kulkee korkeintaan kuusi kilometriä tunnissa ja sen moottori on teholtaan alle yhden kilowatin.  

Kärryyn pystyy myös liittämään seisonta-ajotason, jolloin sillä voi ajaa jalkakäytävällä, suojatiellä ja kävelyteillä. Ajotasolta ajettaessa maxikärry ei ole hiljaisen nopeuden ja pienen moottorin takia ajoneuvo, vaan sähköinen kevyt kävelyä korvaava laite, joka ei vaadi rekisteröintiä, vakuutusta eikä ajokorttia. 

Kaltion ratkaisulla seurataan sijaintia ja käyttöastetta  

KaltioT kehitti ratkaisun maxijakelukärryjen seurantaan ja kalustonhallintaan. Ratkaisu koostui seuraavista asioista: 

  • Postin jakajien työpuhelin. Ratkaisussa pystyttiin hyödyntämään jo tehtyjä investointeja Postin jakajien työpuhelimiin, Posti Mobiiliin eli tuttavallisemmin PoMoihin.  
  • Kaltion Smart Tracker-applikaatio, joka asennettiin PoMoihin. PoMon avulla pystytään siirtämään kärryn seurantalaitteen dataa serverille. 
  • Tallentava sensori. Patterilla toimivat Smart Tracker-sensorit kiinnitettiin liimalla maxikärryjen kylkeen ja nimettiin. Sensori tallentaa tietoa, mutta PoMo-puhelimen ei tarvitse aina olla lähellä.  
  • Smart Tracker Service. Pilvipalvelusta näkee kärryjen käyttöaste- ja paikkaraportit. 

Kuhunkin maxijakelukärryyn asennettu patteritoiminen sensori purkaa tiedot PoMo-laitteen applikaation avulla Kaltion palveluun. Applikaatio pyörii itsenäisesti taustalla eikä vaadi käyttäjältään toimenpiteitä. Kaltion applikaatio tallentaa saadut laite-ID eli kärryn ”niminumeron” ja sijaintitiedon sekä aikaleimat, josta saadaan kärryn kulkema reitti ja käyttöaste. Data striimataan myös Postin omiin taustajärjestelmiin, joista Posti voi yhdistää sen muuhun raportointiinsa.  

Ensimmäinen pilotti Kaltion seurannalla otettiin käyttöön vuonna 2017 Helsingin Lauttasaaressa. 

Henkilö työntämässä Postin maxijakelukärryä kesällä.
Maxijakelukärryä seuraamalla kärryt pysyvät tehokkaasti käytössä.

Kaltion ratkaisu toi mukanaan lukuisia hyötyjä. Posti pystyi hyödyntämään tekemäänsä investointia älylaitteisiin, eli jakelijoiden PoMo-puhelimiin. Applikaatio oli helppo asentaa Postin Device Managementin kautta. Ratkaisun etuja olivat lisäksi:  

  • Nopea asennus. Patteritoiminen sensori liimataan kärryn kylkeen.  
  • Ei vaadi integraatioita maxijakelukärryihin. 
  • Kustannustehokkuus. 
  • Mahdollisuus yhdistää syntyvää dataa muihin raportteihin. 
  • Toimivuus vaativissa ulko-olosuhteissa, kuten Suomen talvessa. 

Tehokasta kalustonhallintaa seurannan avulla  

Tällä hetkellä Postin jokaisessa maxijäkelykärryssä on Kaltion seurantalaite. Kärryjä on käytössä yli 400 ympäri Suomea. Maxikärryissä Kaltion laitetta tullaan käyttämään jatkossakin ja toimintaa laajentamaan entisestään.  

Kaltion ratkaisun avulla maxijakelukärryt ovat tehokkaassa käytössä ja käyttämättömät kärryt pystytään sijoittamaan uudelleen toimipisteisiin, joissa on vajausta. Postilla tiedetään missä kärryt sijaitsevat sekä missä ja paljonko ne liikkuvat. Kalustonhallintaa pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti. Kärryt ovat nyt yksilöitä ja niillä on jokaisella oma selkeä ID, sillä seurantalaitteet koodataan yksilöllisesti. Postin omaisuudenhallintajärjestelmässä ja Kaltion järjestelmässä on sama laitteen numero, jossa on kerrottu esimerkiksi kärryn käyttöönottovuosi. Kärryjen ID:n perusteella voidaan suunnitella myös korvausinvestointeja. 

Postin Senior Asset Manager, Kari Tuomola on tyytyväinen maxijakelukärryjen seurantaan Kaltion palvelun avulla. Hän kommentoi yhteistyötä Kaltion kanssa seuraavasti:  

Kaltion järjestelmällä olemme vihdoin saaneet näkyvyyden Postin jakelukärryjen käyttöön. Olemme tehostaneet merkittävästi hankitun omaisuuden käyttöä ja kaikki vajaakäyttöiset laitteet saadaan kohdennettua uusille käyttäjille. Tätä ominaisuutta ei ollut aiemmin. 

 

Kiinnostuitko tehostamaan yrityksesi toimintaa seurannan avulla? Ota yhteyttä tästä, autamme mielellämme.  

Lue lisää Postin ja Kaltion yhteistyöstä:
Blogi 06/2021: Posti vahvistaa pakettiautomaattiverkostoaan – Kaltiot mukana kehittämässä Postin uusia ulkoautomaatteja  

Haluatko viikottain uutisia IoT:stä ja vinkkejä yrityksesi prosessien tehostamiseen seurantalaitteilla? Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!
LinkedIn
Facebook
Twitter