Pilotista koko asuntotuotannon kattavaksi palvelumalliksi

Smart Tracker seinällä

Fira on luottanut Kaltioiden ratkaisuihin lämpötilan ja kosteuden olosuhdeseurannassa jo vuodesta 2018. Yhteistyö alkoi rakennustyömailla toteutetuista piloteista, joista on menestyksekkäästi siirrytty tehokkaaseen ratkaisuun ja palvelumalliin, joka kattaa tänä päivänä jo koko asuntotuotannon.  

Suomalaisella rakennus- ja teknologiayhtiöllä Firalla on käytössä Kaltiot Smart Tracker sensorit kaikilla työmailla mittaamassa lämpö- ja kosteustasapainoa. Uuden työmaan suunnittelu, valmistelu ja olosuhteiden seuranta on entistä sujuvampaa, kun yhteistyön toimintamallit ovat viimeisten vuosien oppien myötä muodostuneet tehokkaiksi. Kehitys on jatkuvaa ja kokemuksen karttuessa löytyy jatkuvasti uusia, entistä optimaalisempia toimintatapoja yhä toimintavarmempaan olosuhdeseurantaan.  

Räätälöity ratkaisu palvelee työmaalta toiselle  

Firalla asuntorakentamisessa on yhtäaikaisesti käynnissä useita projekteja eli työmaita, jotka pitävät sisällään yhden tai useamman rakennuksen. Uudella työmaalla, jossa Kaltioiden laitteet eivät ole vielä käytössä, aloitetaan ratkaisun ja palvelun muotoilu tarpeen määrittelyllä. Kun lähdetään suunnittelemaan kokonaan uuden Smart Tracker sensorisarjan käyttöönottoa, aloitetaan siitä, että Fira määrittelee, kuinka paljon laitteita kyseisellä työmaalla tarvitaan. Tämän tiedon valossa Kaltiot valmistelee sensorit, toistimet ja gateway-laitteet vastaamaan työmaan tarpeisiin.  

Täysin uuden sensorisarjan käyttöönotto työmaalla on esitettynä seuraavassa kehäkaaviossa:

Kehäkaaviossa kuvataan uuden Smart Tracker sensorisarjan käyttöönoton vaiheita.
Uuden Smart Tracker sensorisarjan käyttöönotossa lähdetään liikenteeseen tarpeen määrittelyllä.

Kaltiot Smart Trackerit siirtyvät työmailta toisille sitä mukaa kun edellinen projekti saadaan päätökseen. Jokaiselle työmaalle ei siis suinkaan hankita uusia sensoreita. Suunnitelmallisuus ja järjestelmällisyys auttavat sensoreiden hallinnoimisessa eri työmaiden välillä. On tärkeää ennakoida, millaisella aikataululla sensorit palautuvat takaisin työmaalta ja pitää kirjaa siitä, mitkä sarjat ovat jo käytössä. Joskus sensoreiden eriaikainen vapautuminen voi sekoittaa niiden numerointia ja osoittamista uuteen kohteeseen. Useiden sensorisarjojen hallinnointi vaatiikin suunnitelmallisuutta ja palapelin tekemistä, jotta suurin osa sarjoista pysyy yhtenäisenä myös uudelle työmaalle siirryttäessä.  

Tänä päivänä Firan oma osaaminen Kaltioiden laitteiden ja järjestelmien osalta on karttunut niin vahvaksi, että esimerkiksi laitteiden asentaminen ja uudelleensijoittaminen ovat helposti myös Firan hoidettavissa. Näin ollen esimerkiksi kun sensorit siirtyvät edelliseltä työmaalta seuraavalle, Kaltiot vastaa taustajärjestelmän valmistelutöistä ja Fira valmistelee laitteet. Kaltiot hoitaa integraatiot ja laitteiden kohdentamisen etänä, samaan aikaan kun Firalla on käsissään tieto ja taito tehdä laitteiden valmistelu paikan päällä työmaalla itse.   
 

Toimintamallit jatkuvassa kehityksessä  

Kaltioiden ja Firan lähes neljän vuoden yhteistyön myötä toimintamallit ovat hioutuneet entistä toimivammiksi ja tehokkaammiksi.

Yhteistyön myötä toimintamalleja ja ratkaisua on onnistuttu kehittämään merkittävästi muun muassa seuraavilla osa-alueilla: 

  • Suunnitelmallisuus – toimintaa ennakoidaan ja suunnitellaan sitä mukaan, mitä työmaita tulossa ja mitä on loppumassa.  
  • Järjestelmällisyys – laitteiden järjestelmällinen nimeäminen ja asentaminen helpottavat olosuhdedatan paikantamista ja laitteiden hallinnointia.  
  • Kuuluvuuden varmistaminen – kuuluvuus varmistetaan toistimilla, jotka paikkaavat sensoreita ja varmistavat, että data siirtyy eteenpäin gateway-laitteille. Toistimet lähettävät datan joko suoraan gatewaylle tai seuraavalle toistimelle. Myös gateway-laitteiden määrää on optimoitu. 
  • Parannettu virransyönti – gateway-laitteet ovat kehittyneet ja ne vievät nyt vähemmän jo valmiiksi rajallista työmaasähköä. Toimivuus on varmempaa, kun sähköä ei tarvitse.  
  • Luotettavuus – oikein sijoitetut sensorit tuottavat luotettavampia mittaustuloksia.    
  • Työmaakohtainen seuranta – Firan omasta raportoinnista nähdään yhdellä silmäyksellä tietyn työmaan tila, jolloin voidaan nopeasti tarkkailla työmaan olosuhdetilannetta ja laitteiden toimintaa 

Palvelun kehittymisen myötä asuntotuotannon olosuhteiden seuranta on entistä luotettavampaa ja uusien asennusten toteuttamiseen on löydetty entistä ketterämmät menetelmät. Firan ja Kaltioiden yhteistyössä kosteudenhallinnan ratkaisu, ja palvelumalli sen ympärillä, ovat kehittyneet vastaamaan täsmällisesti työmaan erilaisiin haasteisiin. Näin ollen muun muassa tahtiaikatuotanto on tehostunut ja rakentaminen on yhä energia- ja kustannustehokkaampaa.  

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää hinnoittelusta, ratkaisuistamme tai miten päästä alkuun? Kysy tiimiltämme!

Liittyvät postaukset

Postin uudet älykkäät ulkoautomaatit

Postin uudet älykkäät ulkoautomaatit

Posti tuo markkinoille uudenlaisia, ulkona olevia pakettiautomaatteja. Automaatit toteutetaan yhteistyössä suomalaisten teknologiapartnereiden kanssa. Pakettiautomaatit ovat yksi Postin tärkeimmistä kehityskohteista. Postilla on tällä hetkellä 2200 automaattia, joissa...

lue lisää