Smart Tracker käytössä rakennustyömaalla

Rakennustyömaalla toteutettujen pilottien kautta on löydetty useita käyttötapauksia Smart Trackerille. Esimerkiksi KiraDigi-hankkeena toteutetun henkilönostimien seuranta- pilotin ensisijaisena tarkoituksena oli testata Bluetooth-pohjaisen ratkaisun soveltuvuutta rakennustyömaaympäristöön. Sen lisäksi tavoitteena oli, että sisätilapaikannuksen avulla voidaan lyhentää etsimiseen käytettyä aikaa, tehostaa kaluston käyttökapasiteettia sekä optimoida koneiden määrää ja varastointisijaintia. Käyttökokemusten perusteella Smart Tracker säästää merkittävän paljon työaikaa.

Rakennusyhtiö Fira halusi löytää ratkaisun, jolla voidaan tuottaa olosuhdedataa rakenteilla olevan kerrostalon huoneistoista, sekä seurata työntekijöiden työvaiheita tahtiaikaprosessissa. Kerätyn olosuhdetiedon avulla työvaiheita voidaan optimoida paremmin. Reaaliaikaisen datan avulla nähdään, miten esimerkiksi seinäpintojen kuivuminen etenee, ja missä vaiheessa on sopivaa jatkaa seuraavaan työvaiheeseen. Keräämällä jatkuvaa dataa meneillään olevasta kohteesta, voidaan tahtiaikaprosessia parantaa entisestään.

Videolla kuvatuissa käyttötapauksissa yhteistä on käyttöympäristö, eli rakennustyömaa. Monelle paikannusratkaisulle rakennustyömaa on erityisen haastava ympäristö mm. sen jatkuvan muutoksen takia. Rakenteilla olevassa kiinteistössä ei ole saatavilla kiinteää sähköä, eikä kiinteää verkkoyhteyttä. Jatkuvassa muutoksessa olevat rakenteet hankaloittavat asennusten tekemistä.

Smart Trackerin avulla on pystytty vastaamaan rakennustyömaan haasteisiin. Ratkaisun käyttöönoton helppoudella on suuri merkitys, sillä vaadittavat tagi- asennukset voidaan tehdä vaiheessa oleviin tiloihin vaihtelevin menetelmin. Kiinnitysmenetelmiä valitessa on hyvä huomioida mahdollinen tarve tagien siirtelyyn. Kiinteästi paikalleen ruuvatut laatikot eivät välttämättä ole paras valinta, sillä tarpeen vaatiessa siirto on kyettävä tekemään nopeasti ja helposti.

Haaste kiinteästi tehtäviä asennuksia kohtaan koskee myös verkkoyhteyden tuottavia laitteita. Smart Tracker ratkaisee haasteen hyödyntämällä älypuhelimia, jotka toimivat kuten perinteiset gatewayt. Älypuhelimet kulkevat työntekijöiden mukana työmaalla, tai ne voidaan vaihtoehtoisesti asettaa paikallaan olevaksi skanneriksi eri puolille kiinteistössä.

Eräs olennainen vaatimus rakennustyömaan paikannusratkaisulle on laitteet, jossa on pitkä virran kesto. Työmaalla ei ole työmiehiä varmistamassa viikoittain, että laitteissa on virtaa, vaan ratkaisun täytyy olla itsenäisesti toimiva, varustettuna mahdollisimman pitkällä käyttöiällä. Smart Tracker hyödyntää Bluetooth Low Energy-teknologiaan perustuvia paristokäyttöisiä tageja, joiden käyttöikä vaihtelee kuukausista jopa viiteen vuoteen. Mikäli tagin patteri kuluu loppuun, se on helposti vaihdettavissa. Vaihtoehtoisesti voidaan vaihtaa myös koko tagi.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää hinnoittelusta, ratkaisuistamme tai miten päästä alkuun? Kysy tiimiltämme!

Liittyvät postaukset

Hissin osien seuranta rakennustyömaalla

Hissin osien seuranta rakennustyömaalla

Kaltiot ja KONE tekivät yhteistyötä Combient Foundry Venture Client Cycle -startup-ohjelmassa keskittyen rakennustyömaan logistiikkaratkaisuihin. Yli 200 hakijan joukosta valittiin vain kolme startup-yritystä, jotka pääsivät toteuttamaan pilottihankkeita yhdessä Stora...

lue lisää
Rakentamisen aikainen sisätilapaikannus

Rakentamisen aikainen sisätilapaikannus

Kaltiot yhdessä Ramirentin ja SRV:n kanssa toteuttavat rakentamisen aikaista sisätilapaikannushanketta REDIssä, joka on tällä hetkellä yksi Suomen suurimpia rakennushankkeita. Smart Trackerin avulla seurataan henkilönostimien sijaintia työmaalla. REDIn kauppakeskuksen...

lue lisää