Kaltio Technologies in close co-operation with research communities.

“You wouldn’t be an R&D -company if you only did development. Research is our core functions. We are excited to be involved in many joint research projects.” says director Jyrki Polet who is in charge of partner relations.

Team Kaltio has studied and developed IoT services close to 10 years. We are involved in projects such as 5GTN test environment and EU project REICOVAIR (Reliable Industrial Communication Over the Air) where Kaltio studies IoT solutions for the manufacturing industry. The goal of research, methodology development and standardization is to bring the benefits of wireless solutions to the traditional industries and test the systems in practice. Other Finns in the project are CWC University of Oulu, Sapotech Oy and Verkotan Oy, and from Germany e.g.  Fraunhofer Institute.

Read more

Kaltio Technologies tiiviisti mukana tutkimusyhteistyössä

“Emme olisi R&D -yhtiö (research&development) mikäli tekisimme pelkkää developmenttia. Tutkimus (research) on meillä aivan ydintoimintaa. Olemmekin mukana useissa yhteishankkeissa.” sanoo johtaja Jyrki Polet, joka vastaa yhteistyöstä kumppaneiden kanssa.

Tutkimus on meille elintärkeää

Kaltiolaiset ovat tutkineet ja kehittäneet IoT-palveluita pian 10 vuotta. Olemme mukana projekteissa kuten 5GTN-testiympäristö ja REICOVAIR EU-hanke (Reliable Industrial Communication Over the Air), missä Kaltio tutkii IoT-ratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. Tutkimuksen, menetelmäkehityksen ja standardointityön tavoitteena on tuoda langattomuuden hyödyt perinteisille toimialoille sekä testata järjestelmiä käytännössä. Suomesta hankkeessa ovat Kaltion lisäksi mukana Oulun yliopiston CWC, Sapotech Oy ja Verkotan Oy, sekä Saksasta mm. Fraunhofer Institute.

Hankkeesta lisää: www.iis.fraunhofer.de/en/ff/kom/proj/reicovair.html

Contact Us

Do you want to know more about our pricing, capabilities, or how to get started? Ask our team!

Related posts

Providing Microsoft’s Push Notification Service.

Providing Microsoft’s Push Notification Service.

Kaltiot was selected by Microsoft as the service provider for their mobile phone two-way secure push notification service when part of Nokia's mobile phone business was sold to Microsoft. NNA was used in several mobile platforms. Members of the Kaltiot team originally...

read more