Ulkokuntosalien kävijämäärän seuranta IOT teknologialla Helsingissä

Nainen kuntoilemassa ulkokuntosalilla Helsingissä.

Vuonna 2021 Helsingin kaupungilla oli asukkaiden käytössä lähes 1300 ulkokuntoilulaitetta. Laitteita sijaitsee yli 160 kohteessa ympäri Helsinkiä. Laitteiden suuren määrän vuoksi kaupungille tuli tarve saada dataa laitteiden käytöstä resurssien viisaamman käytön ja päätöksenteon tueksi.

Helsingin kaupunki tarvitsi dataa ulkokuntoilulaitteiden käytöstä

Helsingin kaupungilla on valtava määrä ulkokuntoilulaitteita. Laitteiden hallinnan helpottamiseksi kaupunki halusi automatisoitua dataa ulkokuntoilulaitteiden käytöstä. Tietoa ulkokuntoilulaitteista tarvittiin monista syistä:

  • Laitteiden sijoittelu ja hankinta. Ulkokuntosalien kävijämäärät ja laitteiden käyttö paljastavat mitkä laitteet ovat suosittuja ja missä niitä kannattaisi olla.
  • Huolto. Laitteiden huolto on kallista ja 160 kohteen ylläpito vie resursseja. Ulkokuntoilulaitteiden ylläpitoon kohdistuu myös paljon määräyksiä. Tarvittiin dataa laitteiden huollon tarpeen havaitsemiseksi.
  • Budjetointi. Tietoa tarvittiin tukemaan budjetointia, jotta resurssit riittävät laitteiden ylläpitoon.
  • Asukkaat. Saadun datan avulla on mahdollista viestiä myös asukkaille ulkokuntosalien käyttöasteesta ja ruuhka-ajoista.

Kaltioiden ratkaisulla pystytään seuraamaan ulkokuntosalien kävijämäärää

Kaltiot kehitti Helsingin kaupungille ulkokuntosalien seurantaratkaisun Suomen haastaviin sääolosuhteisiin. Haasteena ratkaisun kehittämisessä oli ulkokuntoilulaitteiden sijainti alueella, jota ei ollut rajattu. Laitteet sijaitsevat avoimessa tilassa, joten kävijämääriä ei pystytä seuraamaan esimerkiksi portin avulla.

Kaltioieden kehittämän ratkaisun avulla nähdään, miten paljon mitäkin laitetta käytetään ja mihin aikaan. Ulkokuntoilulaitteisiin asennetut seurantalaitteet laskevat ulkokuntosalin kävijämääriä laitteella tehtyjen toistojen ja sarjojen perusteella. Toistojen ja sarjojen seuraaminen auttaa myös ymmärtämään ihmisten harjoittelun tapoja.

Mies tekemässä penkkipunnerrusta talvella ulkokuntosalilla Helsingissä.
Dataa kävijöistä ja harjoittelusta pystytään keräämään ympäri vuoden. Penkkipunnerrus on ollut suosituin laite monessa kohteessa. Kuva: Omnigym

Ratkaisuun hyödynnettiin Kaltioiden jo olemassaolevaa järjestelmää käyttöasteen seurantaan. Jokaiseen ulkokuntoilulaitteeseen asennettiin patterilla toimiva sensori. Kohteisiin asennettujen gatewayden avulla data raportoidaan Kaltioiden pilvipalveluun. Pilvipalvelusta Helsingin kaupungin ulkokuntolaitteista vastaavat henkilöt voivat seurata laitteiden käyttöä. Kaltioiden ratkaisu sisältää monia hyötyjä:

  • Sään kestävyys. Seurantalaitteet on tehty kokonaan ulkokäyttöön toimimaan Suomen haastavissa sääolosuhteissa ympäri vuoden. Laitteissa on huomioitu myös mahdollisen ilkivallan uhka.
  • Vähävirtaisuus. Seurantalaite toimii patterilla ilman ulkoista virtalähdettä eikä vaadi integraatioita ulkokuntoilulaitteisiin.
  • Kustannustehokkuus.
  • Mahdollisuus yhdistää syntyvää dataa muihin raportteihin ja jakaa helsinkiläisille.

Ulkokuntoilulaitteista saatua dataa voidaan hyödyntää monilla eri tavoilla

Ulkokuntoilulaitteista saatua dataa voidaan ulkokuntosalien kävijämäärien seuraamisen lisäksi hyödyntää monin tavoin. Tietoa voidaan käyttää ulkokuntosalien kehittämiseen, laitteiden huollon tarpeen seuraamiseen sekä resurssien parempaan käyttöön. Helsingin kaupungin tarkoituksena on saada dataa tulevaisuudessa myös ulkokuntosalien käyttäjien hyödyksi.

Kaltioiden seurantaratkaisun avulla saatu data on vielä koskematon alue liikuntatutkimukselle. Saamme ulkokuntoilulaitteista valtavan määrän dataa, jonka avulla pystymme sijoittamaan sopivan määrän oikeanlaisia ulkokuntoilulaitteita oikeaan paikkaan. Datan avulla voimme hankkia eniten käyttäjiä palvelevia ja kiinnostavia laitteita,” kommentoi Helsingin kaupungin ulkoilupalveluiden ylläpitopäällikkö Harri Uusimäki.

Laitteiden sijoittelun ja hankinnan lisäksi Kaltioiden seurantaratkaisun avulla voidaan kohdistaa resursseja ja budjettia oikeiden, eniten käytettyjen kohteiden ylläpitoon.

Pidempiaikaista käyttödataa on saatu kolmessa ulkokuntosalikohteessa Helsingissä: Hietaniemen uimarannalla, Pirkkolan liikuntapuistossa sekä Paloheinän ulkoilualueella. Tulevaisuudessa tarkoitus on lisätä kävijälaskureita eniten käytetyillä ulkokuntosaleilla.

Esimerkiksi suositulla Hietaniemen uimarannan ulkokuntosalilla oli vuonna 2021 lähes 30 000 kävijää. Yhtä laitetta kohden tämä tekee noin 50 000 käyttökertaa sekä lähes 700 000 yksittäistä toistoa. Saadusta datasta voidaan myös havaita laitteen rikkoutuminen tai tilata huolto käyttömäärän perusteella.

Pylväsgraafi, joka kuvaa Hietaniemen ulkokuntosalin laitteiden toistomääriä.
Helsingin kaupungin ulkoilupalveluissa nähdään suoraan Kaltioiden järjestelmästä kohteiden kävijämäärät ja laitteilla tehdyt toistot. Hietaniemen uimarannan ulkokuntosalilla oli vuonna 2021 lähes 30 000 kävijää.

Tulevaisuudessa vain taivas on rajana datan käytölle

Helsingin kaupungin ulkoilupalveluiden ylläpitoyksikönpäällikkö Harri Uusimäki on pohtinut monenlaisia tulevaisuuden käyttötarkoituksia ulkokuntoilulaitteista saadulle datalle. Kaltioiden tuella datasta voidaan kehittää uudenlaisia ratkaisuja. Uusimäki on pohtinut esimerkiksi mahdollisuutta tilata laitteelle huolto automatisoidusti tietyn toistomäärän tullessa täyteen. Tämä vähentäisi henkilöresurssien tarvetta ja pitäisi laitteet aina kunnossa. Hänen toiveenaan olisi myös lisätä laitteeseen QR-koodi, jolla käyttäjä voisi ilmoittaa laitteen vioittumisesta. Ilmoitus menisi suoraan kaupungin järjestelmään ja järjestelmästä lähtisi viesti ilmoittajalle, kun laite on taas käytössä.

Uusimäen mukaan ulkokuntoilulaitteiden dataa voidaan käyttää myös käyttäjien avuksi. Käyttäjä voisi katsoa puhelimelta mieleisensä ulkokuntosalin ruuhka-ajat ja käyttöasteen. Mahdollisuutena olisi myös kehittää sovellus, jolla kuntoilija voisi seurata harjoitusmääriään ulkokuntosalilla.

Saadun datan avulla Helsingin kaupunki pystyy nyt toimimaan resurssiviisaammin, sekä palvelemaan paremmin asukkaiden tarpeita ulkokuntolaitteilta. Harri Uusimäki suosittelisi ulkokuntosalien kävijämäärien seurantaa muillekin kunnille ja kaupungeille:

Ulkoilu ja liikkuminen on lisääntynyt koko ajan. Suosittelisin kävijöiden laskemista ja käyttämäämme ratkaisua muillekin kunnille. Kaltioiden ratkaisulla saamme dataa päätöksenteon tueksi. Tuntuu, että olemme oikealla asialla, kun tiedämme paljonko ulkokuntosaleilla käy väkeä ja voimme tehdä päätöksiä sen perusteella.”

Katso Helsingin kaupungin ulkokuntoilupaikat kartalla täältä: https://palvelukartta.hel.fi/fi/search?service=33399

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää hinnoittelusta, ratkaisuistamme tai miten päästä alkuun? Kysy tiimiltämme!

Liittyvät postaukset

Pilotista koko asuntotuotannon kattavaksi palvelumalliksi

Pilotista koko asuntotuotannon kattavaksi palvelumalliksi

Fira on luottanut Kaltioiden ratkaisuihin lämpötilan ja kosteuden olosuhdeseurannassa jo vuodesta 2018. Yhteistyö alkoi rakennustyömailla toteutetuista piloteista, joista on menestyksekkäästi siirrytty tehokkaaseen ratkaisuun ja palvelumalliin, joka kattaa tänä...

lue lisää