Ohjelmoitavat beacon-toimintatilat Kaltiot RuuviTag -beaconeille

RuuviTag on Ruuvi Innovations Oy:n kehittämä beacon, jossa on useita eri sensoreita. Kaltiot on kehittänyt RuuviTagille laiteohjelmiston, jonka avulla RuuviTag voidaan asettaa erilaisiin toimintatiloihin. Sama fyysinen laite voidaan ohjelmoida toimimaan eri rooleissa ja eri tavoin. Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä vain Kaltiot-ohjelmistolla varustetuissa RuuviTageissa.

Toiminnot on suunniteltu yrityskäyttöön, jossa samassa verkossa käytetään useampia RuuviTageja esimerkiksi satojen laitteiden paikantamiseen tehtaalla.

Seurantatila

Seurantatilassa beacon lähettää tunnistetiedon ja kaiken saatavilla olevan sensoridatan Bluetooth Low Energyn avulla. Tämän jälkeen gateway vastaanottaa nämä tiedot ja välittää ne taustajärjestelmään. Kaltiot-alusta määrittelee beaconin sijainnin hyödyntämällä gatewayn sijaintitietoa ja beacon-signaalin voimakkuutta. Sijainti ja kaikki saatavilla oleva sensoridata tallentuu tietokantaan.

Tyypillinen käyttötapaus on beaconin kiinnittäminen seurattavaan laitteeseen.

Kiinteän sijainnin toimintatila

Kiinteässä toimintatilassa beaconin sijainti on määritetty Kaltiot Smart Tracker -järjestelmään. Kun järjestelmään lisätään uusi, kiinteä beacon, käyttäjän on määritettävä sen sijainti. Beacon lähettää tunnistetiedon ja saatavilla olevan sensoridatan käyttäen Bluetooth Low Energy -tekniikkaa, samaan tapaan kuin seurattavatkin beaconit.

Kaltiot-alusta voi suorittaa kiinteiden beaconien avulla kolmiomittauksen, jota käytetään seurattavien beaconien sijainnin määrittämiseen. Sisätiloissa tämä on huomattavasti GPS-paikannusta tarkempi mekanismi. Se osoittaa sijainnin jopa yhden metrin tarkkuudella riippuen kiinteiden beaconien määrästä.

Tyypillisiä käyttötapauksia ovat sisäolosuhteiden ja sijainnin seuranta suurissa tiloissa, kuten varastoissa.

Logger beacon

Logger beacon eli tallentava beacon on laite, jossa on sisäinen tallennustila. Logger beacon tallentaa kaikki sensoritiedot sisäiseen muistiin (flash) ja välittää tiedot lähistön gateway-laitteille. Kun gateway on kantaman sisällä, kaikki tiedot siirretään Kaltiot-taustajärjestelmään. Onnistuneen siirron jälkeen data poistuu beaconin sisäisestä muistista.

Logger beacon voidaan konfiguroida seurattavaksi tai kiinteäksi beaconiksi.

Tätä voidaan käyttää tapauksissa, joissa älypuhelimia käytetään gatewayna. Data ladataan alustalle, kun työntekijä, jolla on Kaltiot-sovellus, tulee kantaman säteelle. Bluetooth-pariliitosta ei tarvita.

Tyypillinen käyttötapaus on olosuhteiden seuranta.

Relay beacon

Relay beaconien avulla voit kattaa suuremman alueen käyttämällä vähemmän gateway-laitteita. Relay beacon eli toistin välittää BLE:n kautta vastaanotetun datan kiinteiltä ja siirrettäviltä beaconeilta eteenpäin gateway-laitteelle. Relay beaconit on mahdollista linkittää toisiinsa.

Esimerkki käyttötapauksesta on olosuhteiden seuranta suurella rakennustyömaalla. Relay beaconien avulla on mahdollista kattaa rakennuksen useita kerroksia ja kymmeniä sensoreita vain parilla kiinteällä gatewaylla.

Scanner beacon

Scanner beacon eli skanneri kuuntelee muiden beaconien lähetyksiä ja tallentaa datan sisäiseen muistiinsa. Kun scanner beacon on sellaisen laitteen kantaman sisällä, jossa on aktiivinen Smart Tracker -sovellus tai joka on Smart Tracker -gateway, se siirtää skannatut tiedot Kaltiot IOT -alustalle. Alusta tallentaa sensoritiedot ja tarpeen mukaan arvioi sijainnin kullekin kerätylle aikaleimalle.

Tyypillinen käyttötapaus on kerätä henkilöiden sijaintihistoria, jotta voidaan selvittää työntekijöiden määrä ja heidän kuluttamansa aika eri työpisteissä. Sairaala voisi esimerkiksi seurata automaattisesti sitä aikaa, jonka eri henkilökunnan jäsenet ovat käyttäneet potilaiden hoitoon, ja analysoida sitä myöhemmin. Scanner beaconit eivät sovellu reaaliaikaiseen paikannukseen.