Korkean rakentamisen paloturvallisuus kuntoon henkilöiden paikannuksella

Korkea rakentaminen yleistyy Suomessa. Etenkin pääkaupunkiseudulla tornitaloja rakennetaan yhä enemmän ja 16-kerroksisista asuintaloista on tulossa arkipäivää. Esimerkiksi Helsingin Kalasataman alueella on jo useita yli 100 metrin korkuisia asuintaloja.

Korkea rakentaminen tuo haasteita ja vaatimuksia rakennustyömaan paloturvallisuudelle. Tulipalon varalta on tärkeää pystyä paikantamaan työntekijöitä työmaalla, jotta pelastajat löytävät työmaalla olevat henkilöt.

Miksi tulipalon riski on korkea kiinteistön rakennusvaiheessa?

Rakennustyömaalla tulipalon riski on paljon korkeampi, kuin valmiissa talossa. Mitä enemmän kerroksia, sitä suurempi on riski tulipalolle. Tulipalon riskiä ja tuhoja kasvattavia tekijöitä työmaalla voivat olla:

 • Hitsaus ja muut kipinöitä tai kuumuutta aiheuttavat työvaiheet
 • Sähköjen asentaminen
 • Helposti syttyvien nesteiden, kuten polttoaineen käyttö
 • Helposti syttyvien rakennus- tai pakkausmateriaalien käyttö
 • Keskeneräinen palo-osastointi
 • Automaattiset sammutusjärjestelmät eivät ole vielä käytössä
 • Työntekijöiden määrä työmaalla on suuri, jopa suurempi kuin kiinteistön asukkaiden
 • Työmaa on muuttuva ja yllättävä ympäristö pelastajille
 • Ylemmistä kerroksista ulospääsy on vaikeampaa, kuin valmiista, hätäuloskäynneillä varustetusta rakennuksesta
 • Rakennustyömaan sisäänkäynti on epäselvempi ja vaikeampi pelastajille valmiiseen rakennukseen verrattuna

Viranomaisten paloturvallisuusmääräykset korkeassa rakentamisessa

Kaikkia rakennuksia koskevien paloturvallisuusmääräysten lisäksi korkealle rakentamiselle on olemassa tarkempia määräyksiä. Tässä blogissa viitataan paloturvallisuusmääräyksiin Helsingissä. Muiden Suomen kaupunkien määräykset voivat poiketa näistä hieman.

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta on julkaissut ohjekortiston korkealle rakentamiselle. Ohjekortisto sisältää vaatimuksia, joita rakentajien täytyy noudattaa. Paloturvallisuutta koskevat määräykset tulevat voimaan, kun rakennus saavuttaa 56 metrin korkeuden. Työmaan paloturvallisuutta koskevat ohjeet löytyvät kohdasta ”PAL-10”. Ne sisältävät vaatimuksia, kuten:

 • Paloturvallisuussuunnitelman tekeminen ja noudattaminen
 • Suunnitelma, miten viestiyhteydet työmaan eri tilojen välillä toteutetaan
 • Suunnitelma ja toteutus työnaikaiselle palo-osastoinnille, savunhallinnalle, sekä palavien nesteiden ja kaasujen käytölle ja varastoinnille

Helsingin pelastuslaitos

Helsingin kaupungin asettaman ohjekortiston lisäksi Helsingin pelastuslaitos on julkaissut paloturvallisuusohjeet (29/2017/PELT) yli 12 kerrosta ylittäville rakennustyömaille. Rakennuttajien täytyy noudattaa sekä ohjekortiston, että paloturvallisuusohjeiden vaatimuksia.

Pelastuslaitoksen vaatimukset varmistavat, että pelastajat pääsevät työmaalle ja sen rakennuksiin. Paloautolla ja ambulanssilla on päästävä työmaalle ja paloauton käyttöön on löydyttävä vesipiste.

Kun rakennus ylittää 16 kerroksen korkeuden, pääurakoitsijalla täytyy olla hallussaan kaikkien työmaalla työskentelevien sijaintitiedot. Tämä on tärkeää, jotta kaikki henkilöt saadaan evakuoitua työmaalta onnettomuustilanteessa. Jos kukaan ei tiedä työmaalla olevien henkilöiden määrää, voi joku jäädä pulaan, eikä kukaan tiedä hänen tarvitsevan pelastusta. Tällöin täytyy saada reaaliaikaista tietoa siitä, kuinka monta ihmistä on missäkin kerroksessa.

 

Kaltiot henkilöpaikannus

Kaltiot tarjoaa yksinkertaisen, mutta tehokkaan SaaS IOT-ratkaisun paloturvallisuuden parantamiseksi rakennustyömaalla. Kaltiot Smart Trackerin avulla nähdään tarkasti ja reaaliaikaisesti montako henkilöä työmaalla työskentelee, sekä missä kerroksessa ja kohdassa he ovat.

Smart Tracker mahdollistaa henkilöiden paikannuksen käyttäen pieniä, langattomia beaconeja, sekä jo olemassaolevia laitteita. Paikannusratkaisu koostuu seuraavista asioista:

 • Työntekijöiden kypäröihin kiinnitettävät IOT-tagit
 • Skanneri rakennuksen jokaisessa kerroksessa
 • Gateway joka kolmannessa kerroksessa
 • Skanneri ja gateway tauko-ja toimistotiloissa

Henkilöpaikannuksen käyttöönotto

Käyttöönotto on hyvin helppoa.

Kaltiot asentaa järjestelmän sekä käy vaihtamassa skannereiden ja gatewayden patterit tarvittaessa 0-2 kertaa työmaan aikana​.

Pääurakoitsijan vastuulle jää ainoastaan jakaa Kaltiot IOT-tagit työntekijöille, sekä palauttaa skannerit ja gatewayt työmaan loputtua.

Rakennusvalvoja voi tarkistaa henkilöiden sijainnit rakennuksessa ja kerroksissa kätevästi verkosta. Järjestelmään voi lisätä useampia käyttäjiä ja raportointiin pääsee millä tahansa laitteella, kuten puhelimella tai tietokoneella. Alla näet miltä sijainnin raportointinäkymä voi esimerkiksi näyttää:

Smart Tracker käytössä korkean rakentamisen edelläkävijöillä Suomessa

KaltioT Smart Trackeria on käytetty useilla rakennustyömailla pääkaupunkiseudulla, kuten rakennettaessa REDI:n kauppakeskusta Kalasatamaan. REDI:n suurella rakennustyömaalla käytettiin IOT-ratkaisuamme myös laitteiden ja kaluston paikannukseen. Lue lisää, miten Smart Trackeria käytettiin REDI:n kauppakeskuksen rakentamisessa.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää hinnoittelusta, ratkaisuistamme tai miten päästä alkuun? Kysy tiimiltämme!

Liittyvät postaukset

Postin uudet älykkäät ulkoautomaatit

Postin uudet älykkäät ulkoautomaatit

Posti tuo markkinoille uudenlaisia, ulkona olevia pakettiautomaatteja. Automaatit toteutetaan yhteistyössä suomalaisten teknologiapartnereiden kanssa. Pakettiautomaatit ovat yksi Postin tärkeimmistä kehityskohteista. Postilla on tällä hetkellä 2200 automaattia, joissa...

lue lisää