Rakentamisen aikainen sisätilapaikannus

Locating a scissor lift with a BLE tracker

Kaltiot yhdessä Ramirentin ja SRV:n kanssa toteuttavat rakentamisen aikaista sisätilapaikannushanketta REDIssä, joka on tällä hetkellä yksi Suomen suurimpia rakennushankkeita. Smart Trackerin avulla seurataan henkilönostimien sijaintia työmaalla.

REDIn kauppakeskuksen kokonaispinta-ala on reilu 60 000 m2, sisältäen viisi kerrosta liiketiloja sekä kaksi kerrosta parkkihallitilaa. Työmaaympäristö tuo paikannusratkaisulle monia haasteita, muun muassa jatkuvasti muuttuvat tilaratkaisut, lukuisten aliurakoitsijoiden ketjut, sekä rajoitetut verkkoyhteydet esimerkiksi maan alaisissa kerroksissa. Työmaa jakautuu usein sisä- ja ulkotiloihin, jolloin paikannusratkaisun tulee toimia koko alueella parhaimman hyödyn saamiseksi. Liikkuvien kohteiden seurannassa käytettävissä laitteissa virran optimointi on huomioitava, sillä jatkuvaa virransyöttöä ei ole käytettävissä.

Smart Trackerin tarjoamille mahdollisuuksille nähdään suuri potentiaali rakennustyömaaolosuhteissa.

Ramirent ja SRV hakevat jatkuvasti uusia innovaatioita rakennustyömaalle, ja Smart Trackerin tarjoamille mahdollisuuksille nähdään suuri potentiaali rakennustyömaaolosuhteissa. Yhteistyökumppanit pyrkivät yhdessä kehittämään ratkaisuja työmaan tuottavuuden parantamiseksi.

Työn tuottavuutta heikentävät esimerkiksi odottelu, tavaroiden etsiminen tai tiedon puute. Smart Trackerin avulla tarjotaan tieto kaluston sijainnista, jolloin voidaan vähentää etsimiseen käytettyä aikaa merkittävästi. Mestareiden tai muun henkilöstön sijaintitieto on ensi kädessä turvallisuuteen vaikuttava tekijä, mutta sen avulla voidaan myös optimoida työtehtäviä ja välttää turhaa odottelua. Työmaan kokonaistehokkuuden parantamiseksi edellytyksenä on yhteistyö ja tiedon jakaminen osapuolten välillä. Tarjoamalla kaluston, työvälineiden, henkilöstön ja saapuvan materiaalin sijaintitiedot kaikille työmaalla työskenteleville osapuolille mobiiliapplikaation ja web näkymän avulla, osapuolet voivat osaltaan edistää sekä omaa että muiden työskentelyn tehokkuutta.

Smart Trackerin avulla voidaan vähentää etsimiseen käytettyä aikaa merkittävästi

Kun halutaan seurata liikkuvaa kalustoa, kuljetusvälineitä, työvälineitä, henkilöstöä tai vaikka olosuhteita, on Smart Tracker toimiva ratkaisu. Smart Tracker tarjoaa kohteen reaaliaikaisen tai viimeisen sijainnin, kuljetun reitin, käyttöpaikan ja käyttöasteen. Smart Tracker monitoroi ja tallentaa myös sensoridataa sekä materiaaleista että työmaaolosuhteista, esimerkkinä betonin kuivumiseen liittyvä lämpötila- ja kosteusdata. Smart Trackerin tarjoamaa dataa voidaan räätälöidä eri osapuolille, ja dataa voidaan jalostaa halutulla tavalla esimerkiksi omassa operatiivisessa kehityksessä. Saatu data voi olla myös rahanarvoinen lisäpalvelu loppuasiakkaalle.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää hinnoittelusta, ratkaisuistamme tai miten päästä alkuun? Kysy tiimiltämme!

Liittyvät postaukset

Smart Tracker käytössä rakennustyömaalla

Smart Tracker käytössä rakennustyömaalla

Rakennustyömaalla toteutettujen pilottien kautta on löydetty useita käyttötapauksia Smart Trackerille. Esimerkiksi KiraDigi-hankkeena toteutetun henkilönostimien seuranta- pilotin ensisijaisena tarkoituksena oli testata Bluetooth-pohjaisen ratkaisun soveltuvuutta...

lue lisää
Hissin osien seuranta rakennustyömaalla

Hissin osien seuranta rakennustyömaalla

Kaltiot ja KONE tekivät yhteistyötä Combient Foundry Venture Client Cycle -startup-ohjelmassa keskittyen rakennustyömaan logistiikkaratkaisuihin. Yli 200 hakijan joukosta valittiin vain kolme startup-yritystä, jotka pääsivät toteuttamaan pilottihankkeita yhdessä Stora...

lue lisää