Accessibility tools

Covid-19 contact tracking for social distancing and contact tracing in companies

COVID-19 has made a major impact on an international scale, forcing governments and companies to shut down operations, for example, at construction sites, logistics centres and restaurants or in public services, education and elderly care. Resuming these operations poses the risk of another outbreak.    Contact tracing applications for smart phones have been made available to the …

Read more

Vipuvoimaa EU:lta

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus on myöntänyt Kaltio Technologies Oy:lle yrityksen kehittämisavustusta Smart Tracker -palvelun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Hankkeessa toteutettiin palvelun digitaalinen jakelu liiketoiminnan skaalaamiseksi sekä kehitettiin liiketoimintamalleja toimintaympäristöjen mukaisiksi. Smart Tracker -palvelun avulla voidaan tehostaa rakentamisen tuottavuutta seuraamalla betonirakenteiden kuivumista, materiaalivirtoja, kaluston käyttöastetta sekä henkilöstön ajankäyttöä.  

Read more

Smart Tracker at construction site

Multiple use cases have been identified in the construction site through the pilots with Smart Tracker. For example, as a KiraDigi-project, a scissor lift tracking pilot had the primary purpose of testing the compatibility of Bluetooth-based solution for construction site environment. In addition, the aim was to reduce the time spent searching, enhance the capacity …

Read more

Smart Tracker käytössä rakennustyömaalla

Rakennustyömaalla toteutettujen pilottien kautta on löydetty useita käyttötapauksia Smart Trackerille. Esimerkiksi KiraDigi-hankkeena toteutetun henkilönostimien seuranta- pilotin ensisijaisena tarkoituksena oli testata Bluetooth-pohjaisen ratkaisun soveltuvuutta rakennustyömaaympäristöön. Sen lisäksi tavoitteena oli, että sisätilapaikannuksen avulla voidaan lyhentää etsimiseen käytettyä aikaa, tehostaa kaluston käyttökapasiteettia sekä optimoida koneiden määrää ja varastointisijaintia. Käyttökokemusten perusteella Smart Tracker säästää merkittävän paljon työaikaa. Rakennusyhtiö Fira …

Read more

Kaltiot and KONE collaboration

Kaltiot and KONE collaborated in Combient Foundry’s Venture Client Cycle focusing on logistics at construction sites. Total three startups were selected among +200 applicants to co-create pilots with Stora Enso and KONE at the first Combient Foundry’s Venture Client Cycle. In this blog entry, KONE and Kaltio Technologies share their views on why they participated …

Read more

Indoor positioning in construction site

Together with Ramirent and SRV, Kaltiot is carrying out construction phase indoor positioning in REDI, which is currently one of the largest construction projects in Finland. Smart Tracker is used to monitor the location of scissor lifts on site. REDI shopping center has a total area of ​​approximately 60 000 m2, including five floors of …

Read more

Rakentamisen aikainen sisätilapaikannus

Kaltiot yhdessä Ramirentin ja SRV:n kanssa toteuttavat rakentamisen aikaista sisätilapaikannushanketta REDIssä, joka on tällä hetkellä yksi Suomen suurimpia rakennushankkeita. Smart Trackerin avulla seurataan henkilönostimien sijaintia työmaalla. REDIn kauppakeskuksen kokonaispinta-ala on reilu 60 000 m2, sisältäen viisi kerrosta liiketiloja sekä kaksi kerrosta parkkihallitilaa. Työmaaympäristö tuo paikannusratkaisulle monia haasteita, muun muassa jatkuvasti muuttuvat tilaratkaisut, lukuisten aliurakoitsijoiden ketjut, sekä …

Read more

Introducing Kaltiot Smart Tracker with Sensors

Approximately 20 percent of temperature-sensitive air cargo are scrapped due to broken cold chain. The total losses in temperature-sensitive air cargo add up to 30 billion euro annually. Sensitive cargo includes fish and other foods as well as pharmaceutical products. In air freight logistics chain there are several parties involved, and the cargo may have …

Read more

Qt Cloud Messaging API Available for Embedded Systems

Challenges with cloud messaging for embedded devices has inspired the Kaltiot & SnowGrains teams to create a cross platform Qt API which enables easy push messaging from and to embedded devices. The API is called the Qt Cloud Messaging API and it is built with flexibility and extensibility in mind. We have decided to target other Qt areas, too, and make …

Read more

Benefits of Push messaging for Embedded Systems

To fuel growth, Qt offering for developers is enhanced with the Qt Cloud Messaging API – a push notification service by Kaltiot. Developers can focus on their own embedded solutions and take full advantage of the ready-to-use smart connectivity and communication service. Embedded software was valued USD 10 billion in 2014 and is estimated to …

Read more