Accessibility tools

Posti vahvistaa pakettiautomaattiverkostoaan – Kaltiot mukana kehittämässä Postin uusia ulkoautomaatteja

Posti tuo markkinoille uudenlaisia, ulkona olevia pakettiautomaatteja. Automaatit toteutetaan yhteistyössä suomalaisten teknologiapartnereiden kanssa. Pakettiautomaatit ovat yksi Postin tärkeimmistä kehityskohteista. Postilla on tällä hetkellä 2200 automaattia, joissa on yhteensä yli 130 000 lokeroa. Kasvavan verkkokaupan myötä tarve on kasvanut jopa 200 000 uudelle lokerolle. Tällä hetkellä lokerokapasiteetti kasvaa 10-15 automaatin ja satojen lokeroiden viikkovauhtia.  Ulkona olevat ja …

Read more

Taking care of the fire safety in a high-rise construction site by tracking people

High-rise construction is getting more common in Finland. Especially in the Helsinki metropolitan area where more and more high-rise buildings are being built, and 16-floor residential buildings are becoming part of everyday life. The tower houses in Kalasatama are already well over 100 meters tall. However, high-rise construction brings challenges and requirements for fire safety on a construction site. How could we …

Read more

Korkean rakentamisen paloturvallisuus kuntoon henkilöiden paikannuksella  

Korkea rakentaminen yleistyy Suomessa. Etenkin pääkaupunkiseudulla tornitaloja rakennetaan yhä enemmän ja 16-kerroksisista asuintaloista on tulossa arkipäivää. Helsingin Kalasataman tornitalot yltävät jo reilusti yli 100 metrin korkeudelle. Korkea rakentaminen tuo kuitenkin haasteita ja vaatimuksia rakennustyömaan paloturvallisuudelle. Miten paloturvallisuudesta voisi huolehtia helposti rakentaessa korkeaa rakennusta?   Paloturvallisuuden tärkeys työmaalla  Pohjustetaampa ensin, miksi paloturvallisuuteen tulee suhtautua vakavasti. Rakennustyömaalla riski palon …

Read more

Kaltiot Contact Tracker helps secure social distancing in workplaces – a solution to identify and prevent exposure to coronavirus

Coronavirus (COVID-19) infection among personnel can lead to extensive quarantine measures, or even temporary closure of the entire workplace if it is not possible to identify those potentially exposed to the virus. Finland’s Kaltio Technologies has developed a solution that enables occupational healthcare professionals to effectively identify those exposed in the workplace and guide them …

Read more

Kotimainen Kaltiot Contact Tracker auttaa korona-altistuksen selvittämisessä ja estämisessä työpaikoilla

Koronavirustartunta työyhteisössä voi johtaa laajoihin karanteeneihin tai jopa koko työpaikan sulkemiseen, jos ei pystytä rajaamaan, ketkä virukselle ovat altistuneet. Suomalainen Kaltio Technologies Oy on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla työterveyshuolto voi luotettavasti selvittää työpaikalla altistuneet. Näin heidät voidaan ohjata karanteeniin ja muut kollegat voivat jatkaa normaaliarkea. Ratkaisu helpottaa toimintaa esimerkiksi hoito- ja hoivayksiköissä, rakennustyömailla, logistiikkakeskuksissa, tehtaissa …

Read more

Covid-19 contact tracking for social distancing and contact tracing in companies

COVID-19 has made a major impact on an international scale, forcing governments and companies to shut down operations, for example, at construction sites, logistics centres and restaurants or in public services, education and elderly care. Resuming these operations poses the risk of another outbreak.    Contact tracing applications for smart phones have been made available to the …

Read more

Vipuvoimaa EU:lta

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus on myöntänyt Kaltio Technologies Oy:lle yrityksen kehittämisavustusta Smart Tracker -palvelun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Hankkeessa toteutettiin palvelun digitaalinen jakelu liiketoiminnan skaalaamiseksi sekä kehitettiin liiketoimintamalleja toimintaympäristöjen mukaisiksi. Smart Tracker -palvelun avulla voidaan tehostaa rakentamisen tuottavuutta seuraamalla betonirakenteiden kuivumista, materiaalivirtoja, kaluston käyttöastetta sekä henkilöstön ajankäyttöä.  

Read more

Smart Tracker at construction site

Multiple use cases have been identified in the construction site through the pilots with Smart Tracker. For example, as a KiraDigi-project, a scissor lift tracking pilot had the primary purpose of testing the compatibility of Bluetooth-based solution for construction site environment. In addition, the aim was to reduce the time spent searching, enhance the capacity …

Read more

Smart Tracker käytössä rakennustyömaalla

Rakennustyömaalla toteutettujen pilottien kautta on löydetty useita käyttötapauksia Smart Trackerille. Esimerkiksi KiraDigi-hankkeena toteutetun henkilönostimien seuranta- pilotin ensisijaisena tarkoituksena oli testata Bluetooth-pohjaisen ratkaisun soveltuvuutta rakennustyömaaympäristöön. Sen lisäksi tavoitteena oli, että sisätilapaikannuksen avulla voidaan lyhentää etsimiseen käytettyä aikaa, tehostaa kaluston käyttökapasiteettia sekä optimoida koneiden määrää ja varastointisijaintia. Käyttökokemusten perusteella Smart Tracker säästää merkittävän paljon työaikaa. Rakennusyhtiö Fira …

Read more

Kaltiot and KONE collaboration

Kaltiot and KONE collaborated in Combient Foundry’s Venture Client Cycle focusing on logistics at construction sites. Total three startups were selected among +200 applicants to co-create pilots with Stora Enso and KONE at the first Combient Foundry’s Venture Client Cycle. In this blog entry, KONE and Kaltio Technologies share their views on why they participated …

Read more