Accessibility tools

Ideasta palveluksi – kustannustehokkaasti

Tiesitkö, että me Kaltio Technologiesilla voimme auttaa yrityksiä paikannuspalveluiden lisäksi IoT-kehityksessä? Valmiin teknologiamme avulla pystymme toteuttamaan ketterästi erilaisia palvelun kehitysprojekteja. Ratkaisemme asiakkaan ongelman innovatiivisesti ja kustannustehokkaasti avaimet käteen-periaatteella.   Kaltion olemassa oleva teknologia muuntautuu ketterästi erilaisille laitteille Me Kaltiolla olemme tunnettuja Smart Tracker-palvelustamme, jonka avulla lukuisat yritykset säästävät aikaa ja rahaa paikantamalla laitteita ja henkilöitä tai seuraamalla olosuhteita. Osaamisemme ei rajoitu …

Read more

Efficient Fleet Management – Monitoring Posti’s Maxi Distribution Trolleys with Kaltiot Smart Tracker

Posti wanted to reach the full benefit from the new maxi distribution etrolleys. Kaltiot Smart Tracker enables the monitoring of the trolleys’ utilization rate and location by using Posti’s own smart devices. Fleet management is cost-effective when the trolleys are operated efficiently and their availability rate in different locations stays up-to-date.   In 2015, the Finnish postal service Posti introduced …

Read more

Työntekijän paikantaminen työpaikalla – mitä laki sanoo?

Kerroimme aiemmin blogissamme mikä on GDPR ja saako työntekijää paikantaa. Tässä blogissa pureudumme vielä syvemmälle henkilöiden paikannukseen työpaikalla lain näkökulmasta. Millaisissa tilanteissa työntekijöitä saa paikantaa? Mitä työnantajan tulee muistaa ottaessaan käyttöön henkilöpaikannusta? Miksi työntekijän suostumusta ei voida käyttää perusteena paikannukselle?   Haastattelimme työntekijän sijaintitietojen käsittelystä gradun tehnyttä lakimiestä Markus Malmivaaraa. Markus kertoo mitä lakeja sovelletaan, kun …

Read more

Tehokasta kalustonhallintaa – Postin maxijakelukärryjen seuranta KaltioT Smart Trackerilla

Posti halusi käyttää investointinsa maxijakelukärryihin mahdollisimman tehokkaasti. Kaltion kehittämän Smart Trackerin avulla kärryjen käyttöastetta ja sijaintia pystytään seuraamaan Postin omien älylaitteiden avulla. Kärryt pysyvät tehokkaassa käytössä ja niitä on toimipisteissä tarvittava määrä. Posti halusi maxijakelukärryt tehokkaaseen käyttöön  Posti otti käyttöön 2015 alkaen uudet, isommat jakelukärryt. Maxijakelukärry on moottoriavusteinen kärry sanomalehtien ja postin jakamiseen kaupunkien keskustoissa. Postilla on …

Read more

Kaltiot involved in developing the main Finnish postal service Posti’s new automatic outdoor lockers

The main Finnish postal service, Posti, strengthens the Posti Parcel Point network and launches new kinds of outdoor lockers. Lockers are developed together with Finnish technology partners.   Parcel points are one of the most important development targets of Posti. At the moment, Posti has 2200 parcel points with over 130 000 lockers. With the growing market of online stores, the demand …

Read more

Posti vahvistaa pakettiautomaattiverkostoaan – Kaltiot mukana kehittämässä Postin uusia ulkoautomaatteja

Posti tuo markkinoille uudenlaisia, ulkona olevia pakettiautomaatteja. Automaatit toteutetaan yhteistyössä suomalaisten teknologiapartnereiden kanssa. Pakettiautomaatit ovat yksi Postin tärkeimmistä kehityskohteista. Postilla on tällä hetkellä 2200 automaattia, joissa on yhteensä yli 130 000 lokeroa. Kasvavan verkkokaupan myötä tarve on kasvanut jopa 200 000 uudelle lokerolle. Tällä hetkellä lokerokapasiteetti kasvaa 10-15 automaatin ja satojen lokeroiden viikkovauhtia.  Ulkona olevat ja …

Read more

Taking care of the fire safety in a high-rise construction site by tracking people

High-rise construction is getting more common in Finland. Especially in the Helsinki metropolitan area where more and more high-rise buildings are being built, and 16-floor residential buildings are becoming part of everyday life. The tower houses in Kalasatama are already well over 100 meters tall. However, high-rise construction brings challenges and requirements for fire safety on a construction site. How could we …

Read more

Korkean rakentamisen paloturvallisuus kuntoon henkilöiden paikannuksella  

Korkea rakentaminen yleistyy Suomessa. Etenkin pääkaupunkiseudulla tornitaloja rakennetaan yhä enemmän ja 16-kerroksisista asuintaloista on tulossa arkipäivää. Helsingin Kalasataman tornitalot yltävät jo reilusti yli 100 metrin korkeudelle. Korkea rakentaminen tuo kuitenkin haasteita ja vaatimuksia rakennustyömaan paloturvallisuudelle. Miten paloturvallisuudesta voisi huolehtia helposti rakentaessa korkeaa rakennusta?   Paloturvallisuuden tärkeys työmaalla  Pohjustetaampa ensin, miksi paloturvallisuuteen tulee suhtautua vakavasti. Rakennustyömaalla riski palon …

Read more

Kaltiot Contact Tracker helps secure social distancing in workplaces – a solution to identify and prevent exposure to coronavirus

Coronavirus (COVID-19) infection among personnel can lead to extensive quarantine measures, or even temporary closure of the entire workplace if it is not possible to identify those potentially exposed to the virus. Finland’s Kaltio Technologies has developed a solution that enables occupational healthcare professionals to effectively identify those exposed in the workplace and guide them …

Read more

Kotimainen Kaltiot Contact Tracker auttaa korona-altistuksen selvittämisessä ja estämisessä työpaikoilla

Koronavirustartunta työyhteisössä voi johtaa laajoihin karanteeneihin tai jopa koko työpaikan sulkemiseen, jos ei pystytä rajaamaan, ketkä virukselle ovat altistuneet. Suomalainen Kaltio Technologies Oy on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla työterveyshuolto voi luotettavasti selvittää työpaikalla altistuneet. Näin heidät voidaan ohjata karanteeniin ja muut kollegat voivat jatkaa normaaliarkea. Ratkaisu helpottaa toimintaa esimerkiksi hoito- ja hoivayksiköissä, rakennustyömailla, logistiikkakeskuksissa, tehtaissa …

Read more

Covid-19 contact tracking for social distancing and contact tracing in companies

COVID-19 has made a major impact on an international scale, forcing governments and companies to shut down operations, for example, at construction sites, logistics centres and restaurants or in public services, education and elderly care. Resuming these operations poses the risk of another outbreak.    Contact tracing applications for smart phones have been made available to the …

Read more

Vipuvoimaa EU:lta

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus on myöntänyt Kaltio Technologies Oy:lle yrityksen kehittämisavustusta Smart Tracker -palvelun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Hankkeessa toteutettiin palvelun digitaalinen jakelu liiketoiminnan skaalaamiseksi sekä kehitettiin liiketoimintamalleja toimintaympäristöjen mukaisiksi. Smart Tracker -palvelun avulla voidaan tehostaa rakentamisen tuottavuutta seuraamalla betonirakenteiden kuivumista, materiaalivirtoja, kaluston käyttöastetta sekä henkilöstön ajankäyttöä.  

Read more

Smart Tracker at construction site

Multiple use cases have been identified in the construction site through the pilots with Smart Tracker. For example, as a KiraDigi-project, a scissor lift tracking pilot had the primary purpose of testing the compatibility of Bluetooth-based solution for construction site environment. In addition, the aim was to reduce the time spent searching, enhance the capacity …

Read more

Smart Tracker käytössä rakennustyömaalla

Rakennustyömaalla toteutettujen pilottien kautta on löydetty useita käyttötapauksia Smart Trackerille. Esimerkiksi KiraDigi-hankkeena toteutetun henkilönostimien seuranta- pilotin ensisijaisena tarkoituksena oli testata Bluetooth-pohjaisen ratkaisun soveltuvuutta rakennustyömaaympäristöön. Sen lisäksi tavoitteena oli, että sisätilapaikannuksen avulla voidaan lyhentää etsimiseen käytettyä aikaa, tehostaa kaluston käyttökapasiteettia sekä optimoida koneiden määrää ja varastointisijaintia. Käyttökokemusten perusteella Smart Tracker säästää merkittävän paljon työaikaa. Rakennusyhtiö Fira …

Read more

Kaltiot and KONE collaboration

Kaltiot and KONE collaborated in Combient Foundry’s Venture Client Cycle focusing on logistics at construction sites. Total three startups were selected among +200 applicants to co-create pilots with Stora Enso and KONE at the first Combient Foundry’s Venture Client Cycle. In this blog entry, KONE and Kaltio Technologies share their views on why they participated …

Read more

Indoor positioning in construction site

Together with Ramirent and SRV, Kaltiot is carrying out construction phase indoor positioning in REDI, which is currently one of the largest construction projects in Finland. Smart Tracker is used to monitor the location of scissor lifts on site. REDI shopping center has a total area of ​​approximately 60 000 m2, including five floors of …

Read more

Rakentamisen aikainen sisätilapaikannus

Kaltiot yhdessä Ramirentin ja SRV:n kanssa toteuttavat rakentamisen aikaista sisätilapaikannushanketta REDIssä, joka on tällä hetkellä yksi Suomen suurimpia rakennushankkeita. Smart Trackerin avulla seurataan henkilönostimien sijaintia työmaalla. REDIn kauppakeskuksen kokonaispinta-ala on reilu 60 000 m2, sisältäen viisi kerrosta liiketiloja sekä kaksi kerrosta parkkihallitilaa. Työmaaympäristö tuo paikannusratkaisulle monia haasteita, muun muassa jatkuvasti muuttuvat tilaratkaisut, lukuisten aliurakoitsijoiden ketjut, sekä …

Read more

Introducing Kaltiot Smart Tracker with Sensors

Approximately 20 percent of temperature-sensitive air cargo are scrapped due to broken cold chain. The total losses in temperature-sensitive air cargo add up to 30 billion euro annually. Sensitive cargo includes fish and other foods as well as pharmaceutical products. In air freight logistics chain there are several parties involved, and the cargo may have …

Read more

Qt Cloud Messaging API Available for Embedded Systems

Challenges with cloud messaging for embedded devices has inspired the Kaltiot & SnowGrains teams to create a cross platform Qt API which enables easy push messaging from and to embedded devices. The API is called the Qt Cloud Messaging API and it is built with flexibility and extensibility in mind. We have decided to target other Qt areas, too, and make …

Read more

Benefits of Push messaging for Embedded Systems

To fuel growth, Qt offering for developers is enhanced with the Qt Cloud Messaging API – a push notification service by Kaltiot. Developers can focus on their own embedded solutions and take full advantage of the ready-to-use smart connectivity and communication service. Embedded software was valued USD 10 billion in 2014 and is estimated to …

Read more